Въведи мобилния си номер.
    Въведи номера на касовата бележка/фактура
    Въведи сумата от закупените продукти FINO, обозначена на касовата бележка/фактура
    Въведи датата от касовата бележка/фактура
    Откъде научих за промоцията

    Организатор на промоцията: Сарантис България ЕООД гр. София, бул. Ботевградско шосе 247, тел: 02 969 09 66