ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ

"Конкурс за рецепти FINO"

ОРГАНИЗАТОР

Сарантис България ЕООД


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

Конкурсът започва в 00:00:00 часа на 19 март 2012 г. и приключва в 23:59:59 часа на 19 април 2012 г. Рецепти, изпратени преди и след посочените за официален старт и край дати, не участват в промоцията.

МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

Всеки участник може да изпрати рецепта със или без снимка чрез регистрационната форма на конкурса. Участниците и техните регистрации се идентифицират с име, телефон и e-mail адрес, които трябва да попълнят в регистрационната форма. Конкурсът НЕ Е обвързан с покупка. Награди ще бъдат раздадени, както за най-високо оценените рецепти, така и на томболен принцип. Десетте участници, които съберат най-много гласове от посетителите на интернет страницата на конкурса получават награда в края на кампанията, а от останалите – трима ще получат награда чрез томбола. Наградата ще бъде изпратена по куриер на адрес, който ще бъде допълнително уточнен по телефон или e-mail между представител на Сарантис България и печелившия участник. Наградите ще бъдат разпратени в срок най-късно до 19 май 2012. Допуска се многократно регистриране на един и същ участник с различни рецепти. В този случай гласовете събрани от всяка негова рецепта се сумират. Един участник може да получи само един комплект награда, в случай че гласовете събрани от него с всички негови рецепти са в челната десятка. Имената на печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата на конкурса не по-късно от пет работни дни след приключването му. Участниците, спечелили награда, ще бъдат известени чрез обаждане или e-mail от представител на Сарантис България.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

10 участника , получили най-високи оценки на своите рецепти ще спечелят по 1 комплект продукти FINO, а други трима от останалите участници ще получат същата награда, но на томболен принцип.

Всеки комплект съдържа 10 продукта, а именно:

  1. Алуминиево фолио 10 м ролка

  2. Опаковъчно фолио 20 м

  3. Пликове за печене 5 бр.

  4. Кубчета за лед 240 бр.

  5. Пликчета за фризер 1 л, 60 бр

  6. Хартиени пликове за сандвичи 40 бр.

  7. Цветни торби за смет 35 л, 30бр.

  8. Гъба за тефлон 1бр.

  9. Целулозна гъба за деликатни повърхности 1 бр.

  10. Универсална микрофибърна кърпа 1бр.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Конкурсът е достъпен за участие на всички физически лица с местоживеене на територията на Република България, с изключение на служителите на Сарантис България и Маг Студио.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за пари и други изгоди.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА

Организаторът има неотменимото право да прекрати конкурса по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Общите Условия или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Организаторът не носи отговорност в случай, че участник в конкурса използва чужди авторски рецепти без да има право на това. Организаторът си запазва правото да не допуска участието или да елиминира в последствие рецепти, за които получи сигнал, че са авторски и са използвани в конкурса от лица, които не притежават съответните права. Организаторът си запазва правото да не допуска в конкурса рецепти и снимки със съдържание, което може да бъде счетено за неморално и/или обидно към определени групи. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците в конкурса се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящия конкурс спечелилите участници декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за получаване на наградата и предоставят изричното си съгласие, че техните имена или други лични данни могат да бъдат съхранявани и използвани от

Организаторът или упълномощени от него лица само по повод и във връзка с изпращане на спечелените награди и доказване на получаването им от страна на участниците.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет страницата на конкурса www.fino-bg.com за периода на конкурса. Повече информация може да бъде получена на телефон 02/ 969 09 66 (работно време от 9:00 до 17:00 часа всеки делничен ден). Участвайки в този конкурс, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби.