ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

  1. Алуминиево фолио 10 м ролка
  2. Опаковъчно фолио 20 м
  3. Пликове за печене 5 бр.
  4. Кубчета за лед 240 бр.
  5. Пликчета за фризер 1 л, 60 бр
  6. Хартиени пликове за сандвичи 40 бр.
  7. Цветни торби за смет 35 л, 30бр.
  8. Гъба за тефлон 1бр.
  9. Целулозна гъба за деликатни повърхности 1 бр.
  10. Универсална микрофибърна кърпа 1бр.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

*В конкурса нямат право да участват служители на САРАНТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД, МАГ СТУДИО и техните семейства.